Hopp til innholdet

Styret i Lunner Håndballklubb

  • Aktuelt

Årsmøtet ble avholdt 10. juni, og nytt styre er valgt.

Leder          
Julianne Meling Habberstad

Nestleder
Anja Irene Rødø Eliassen

Sportslig Leder for Sportslig utvalg
Odd Snellingen (ikke i styret, men ressursperson)

Sportsligutvalg
Monica Godli
Kristin Eide
Viggo O. Rustad (ikke i styret, men ressursperson i sportsligutvalg)

Utleieansvarlig
Alf Bjørnar Skau

Bestillingsansvarlig – Utstyr
Geir Orbraaten

Kioskansvarlig
Magnar Kolstad

Dommeransvarlig (ikke i styret, men ressursperson)
Hanne Tokerud

Styremedlem
Kjell Petter Askersrud

Ut av styret:
Arne Nygaard
Anne  Grethe Kristiansen
Viggo Olsen
Odd Snellingen

Styret ønsker å si 1000 takk for flott innsats til de avtroppende styremedlemmene og hjertlig velkommen til de nye.
Vi er også veldig glade for at Viggo, Odd og Hanne fortsetter som ressurspersoner inn mot styret 🙂