Hopp til innholdet

STYRENYTT oktober 2023I august 2023 underskrev Lunner HK en avtale med regionen om å bli en del av Klubbhuset.

«Klubbhuset er Norges håndballforbunds fagområde med mål om å utvikle våre klubber og grupper.»

Klubbhuset består av tre nivåer som beskriver hvordan driften og strukturen i klubben bør være.

Strukturen er delt inn i 5 hovedkategorier:

·       Klubbdrift
·       Sport
·       Rekruttering
·       Dommer 
·       Frivillighet/arrangement

Innenfor hver kategori er det definert kriterier, som totalt sett utgjør det man anser som sentralt for å kunne drive håndballaktivitet, på en best mulig måte. I tillegg legger det til rette for utvikling og kontinuitet, over tid.

Lunner HK har satt seg som mål å oppnå nivå 2 av Klubbhuset i løpet av sesongen 2024/25. 

For å komme i gang med arbeidet reiste styret på seminar i september. Det ble gjennomført to dager med intens jobbing, hvor gamle og nye planer for driften av klubben ble utarbeidet og satt i system. 
All dokumentasjon som trengs levert for å oppnå nivå 1 er nå utarbeidet og vil bli levert til regionen i løpet av oktober for godkjenning. 

Ved å være en Klubbhus-klubb vil det bli lettere for kommende styrerepresentanter å sette seg inn i oppgavene som skal utføres for å drifte klubben, og kunne videreføre en rød tråd i arbeidet.

Målet ved å være en klubbhus-klubb er å bidra til en bedre klubbhverdag for spillere, tillitsvalgte, trenere, dommere og alle andre involvert i håndballgruppen.

Vi håper og kunne dele noen av planen med dere i løpet av høsten, så følg med på hjemmesiden.

Heia Lunner!