Hopp til innholdet

STYRENYTT 30.8.2023

Klubben vår er i vekst

Ved oppstart av årets sesong har vi ca. 300 aktive spiller i klubben og det er vi veldig stolte av. Det viser at hardt arbeid og dugnadsinnsats gir vekst over tid.

Fra midten av 1980 tallet og frem til midten av 2000-tallet var Lunner HK en storklubb med mange sportslige suksesser. Klubben var fast inventar i de øverste divisjonene i Norge og det lokale engasjement var enorm.
Ut over 2000 tallet ble det imidlertid vanskeligere å drifte klubben som følge av strengere krav til profesjonalisering av idretten i alle ledd. Klubben havnet i en nedadgående spiral både sportslig, økonomisk og også når det kom til rekruttering. Medlemstallene gikk nedover og klubben fikk et uheldig rykte på bygda for å være en aktivitet som var for kostbar og krevde for mange dugnadstimer av frivillige.

Etter sesongen 2018/2019 var det kun 93 spillere fordelt på begge kjønn og alle aldre. For at klubben skulle klare å bestå, måtte det settes inn tiltak for å øke rekrutteringen. I juni 2019 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte med en sak på agenda: Fjerne treningsavgift for de yngste (tom 10 år) slik at kostnaden for å være med på håndballbanen ikke skulle bli et hinder for å delta.

LHK var en av de første klubbene som fjernet avgiften for de yngste barna.
Siden 2019 har vi også klart å redusere treningsavgiften på de andre års trinnene med minimum 1000,- pr år.
Etter fire sesonger kan vi endelig konkludere med at redusert treningsavgift gir positivt utslag på rekrutteringen. Klubben vår vokser!!
Denne utviklingen ville ikke vært mulig uten spillere, trenere, lagledere, foresatte, styrerepresentanter og andre ildsjeler som bruker utallige timer av sin egen fritid på å være med å skape et meningsfylt fritidstilbud for våre medlemmer. En stor takk til alle!
Styret i LHK vil fortsette å jobbe for å øke medlemstallet og gjøre klubben vår til et godt sted å være medlem.

Følg med på nyhetsbrevene for å høre flere spennende nyheter fra styret😊.