Styret/ressurspersoner/utvalg

Her kan dere se hvem som sitter i styret og hvilke oppgaver de har. I tillegg kontaktinformasjon til ressurspersoner og medlemmer i våre utvalg.

Leder

Nestleder/Økonomiansvarlig

Anja Eliassen

Sekretær

Monica Godli

Styremedlem

Kioskansvarlig

Magnar Kolstad

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

Viggo O. Rustad

Sportslig utvalg

Jon Gunnar Andersen

Sportslig utvalg

Siri Pedersen

Kontrollutvalg

Eivind Førland

Kontrollutvalg

Ingeborg Ensrud

Foreldrevettregler

  • Møt opp på trening og kamper - barna ønsker det!
  • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen!
  • Gi oppmuntring både i medgang og motgang – ikke gi kritikk!
  • Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap!
  • Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser!
  • Respekter lagleders bruk av spillere!
  • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp!
  • Husk at det er barnet ditt som spiller håndball – ikke du!

Våre sponsorer