Hopp til innholdet

Først i Region Innlandet til å oppnå Klubbhuset Nivå-1!

  • Aktuelt

.

Styret i Lunner HK har siden konstituering i Mars jobbet aktivt med å strukturer og dokumenter opp hele organisasjonen og den daglige driften i klubben. Det ble naturlig for styret å jobbe seg inn i Norges Håndball Forbund sitt strukturelle program, kjent som Klubbhuset. Klubbhuset deler driften inn i Klubbdrift, Sport, Rekruttering, Dommer og Frivillig/Arrangement. Styret har lagt ned en stor innsats i tillegg til den daglige driften av klubben for å fylle alle kriterier. Innsatsen er lagt ned for at det skal være enkelt for alle nye styremedlemmer og resurspersoner som kommer til i klubben med å ha kontroll over sine oppgaver til riktig tid. Klubbhuset hjelper oss også med å ha fokus på hele driften av klubben, også det vi ikke har hatt fokus på tidligere. Vi håper dette løftet vil være med på å gjøre klubben vår enda bedre for alle våre mange medlemmer og resurspersoner i fremtiden.