Hopp til innholdet

Årsmøte Lunner Håndballklubb

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Konstituering av årsmøtet – valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap 2023
6. Budsjett 2024
7. Kontingent, medlems- og treningsavgift
8. Innkommende saker
9. Valg

Dato: 20. mars 2024 Tid: 19:00