Hopp til innholdet

Årsmøte

  • Aktuelt

ÅRSMØTE

Til medlemmene i Lunner Håndballklubb

Innkalling til årsmøte i Lunner Håndballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Lunner Håndballklubb

Årsmøtet avholdes onsdag 20/3 kl 19.00 i Lunnerhallen (Vestibylen)
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars 2024 til post@lunnerhk.no.  

Saksliste:
Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.lunnerhk.no . 

Stemmerett og valgbarhet:
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lunner Håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lunner Håndballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Med vennlig hilsen

Styret