Saksliste til årsmøte

.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Konstituering av årsmøte – valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap 2019
6. Budsjett 2020
7. Handlingsplan 2020 – Årshjul
8. Kontingent, medlems –og treneravgift
9. Nye vedtekter for idrettslag
10. Innkomne saker
11. Valg

Publisert onsdag 27. mai 2020 kl. 18:26

Våre sponsorer