Foredrag med Anja Hammerseng Edin og Hans Kristian Holm

Hadeland kultursal

Lunner håndballklubb var godt representert på dagens foredrag i Gran med nesten alle styremedlemmene tilstedet og flere trenere.

Anja og Hans Kristian snakket i 2 timer om hvordan det er og være ung idrettsutøver i dag. Hva vi bør fokusere på og
hvilke fallgruver man går i som trener, foreldre osv. De snakket også om viktigheten av innsatsen til alle frivillige som
jobber på alle arenaer for at idrettsarrangement faktisk skal være mulig å gjennomføre.

Vi ønsker å dele siste side på Powerpointen til Hans Kristian, og takker for et flott foredrag!

Publisert onsdag 12. februar 2020 kl. 22:04