EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Avholdt: Tirsdag 25. juni kl 20:00 i kantina på Lunner ungdomsskole (LUS)

Sak: Forslag om redusering av treningsavgift for lag i Isbjørnserien
 
Lunner HK er opptatt av å jobbe aktivt for et levende, inkluderende og mangfoldig
idrettsmiljø for barn og unge på Hadeland.

Som et tiltak har årsmøtet i dag vedtatt å fjerne treningsavgiften for barn i alderen 6-9 år, i kommende sesong. 

For barn i alderen 6-9 år skal det bare betales en årlig medlemsavgift: 200 pr. medlem pr. år og maks 300 pr. familie, pr. år.
 
« Vi i Lunner HK er bekymret for det økende kostnadsnivået i barneidretten.
Vi håper at dette vedtaket vil bidra til at mange barn får prøve flere idretter og at dette vil øke rekrutteringen til håndballen », sier leder i Lunner HK, Arne Nygaard.
 
 
Tilstedet fra styret:
 
Foran fra venstre: Viggo Olsen, Anja Eliassen, Anne Grethe Kristiansen, Hanne Tokerud, Juliane M. Habberstad
 
Bak fra venstre: Odd Snellingen, Magnar Kolstad, Geir Orbraaten, Alf Bjørnar Skau, Arne Nygaard

Ikke tilstedet fra styret: Monica Godli

Publisert tirsdag 25. juni 2019 kl. 22:30

Siste nyheter

Nyhetsarkiv

Våre sponsorer