Saksliste - Årsmøte

.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Konstituering av årsmøte – valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap 2021
6. Budsjett 2022
7. Handlingsplan 2022 – Årshjul
8. Kontingent, medlems –og treneravgift
9. Innkomne saker: Fritak for inngangspenger for klubbens spillere for å se Lunner HK lag spille hjemmekamp.
10. Valg
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Publisert mandag 21. mars 2022 kl. 20:43