ÅRSMØTE 2021

2/6/2021

Innkalling til årsmøte i Lunner Håndballklubb 2021

Årsmøtet avholdes 2. juni kl. 19.00 i Lunnerhallen, Sandsvegen 2, 2740 Lunner.

Forhåndspåmelding: Som følge av Covid-19 situasjonen, er det nødvendig for forsvarlig gjennomføring av arrangementet, å forhåndspåmelde seg. Påmelding gjøres her :Klikk her

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 18/5-2021 til post@lunnerhk.no.
Saklisten vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøtet på Lunner HKs hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lunner HKi minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lunner HK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
Lunner Håndballklubbs vedtekter. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Lunner HK
v/ styreleder Julianne Habberstad kontaktes på post@lunnerhk.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret  

Publisert mandag 26. april 2021 kl. 21:07